Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako pokrzywdzony przestępstwem działania na szkodę wierzyciela z art. 300 § 1 lub § 2 k.k.

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie uprawnień, które przysługują osobom prawnym, które są pokrzywdzone przestępstwem działania na szkodę wierzyciela z art. 300 §1 lub §2 k.k. Uprawnienia te przedstawię na przykładzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na początku podkreślę wyraźnie, że nie ma żadnych przeszkód, aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która poniosła stratę w wyniku nieuczciwych działań dłużnika, została uznana za pokrzywdzoną w procesie karnym o przestępstwo z art. 300 § 1 lub § 2 k.k.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać uznana przez Prokuratora za pokrzywdzoną przestępstwem jeśli działania dłużnika zmierzające do ukrycia bądź udaremnienia majątku mają na celu uniemożliwienie spółce zaspokajania swoich roszczeń. Oznacza to, że aby spółka uzyskała status strony – pokrzywdzonego w sprawie musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • spółka powinna mieć wymagalną wierzytelność wobec dłużnika;

 • działania dłużnika związane z udaremnianiem majątku mają na celu uniemożliwienie zaspokojenia tej wierzytelności.

Przestępstwo z art. 300 § 1 k.k. ma charakter przestępstwa wnioskowego, tj. Prokurator rozpocznie ściganie dłużnika dopiero po stosownym wniosku pokrzywdzonego wierzyciela. Postępowanie w sprawie o przestępstwo udaremniania egzekucji z art. 300 § 2 k.k. wszczynane jest natomiast przez Prokuratora z urzędu. W praktyce wszczęcie postępowania zarówno w sprawie o przestępstwo z art. 300 § 1 jak i w sprawie o przestępstwo z 300 § 2 k.k. inicjowane jest najczęściej poprzez złożenie do Prokuratury pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez pokrzywdzonego wierzyciela. W tym piśmie spółka powinna dokładnie opisać wierzytelność, która przysługuje jej wobec sprawcy, a także wskazać jakiego typu działania są podejmowane przez dłużnika celem udaremnienia swojego majątku. Należy też od razu dołączyć całą dokumentację związaną ze sprawą.

Spółka, która zostanie uznana za pokrzywdzonego w procesie karnym, ma prawo uczestniczyć, za pośrednictwem swoich organów lub pełnomocnika, w czynnościach procesowych. Może również składać wnioski dowodowe, a także środki odwoławcze (zażalenie, apelacja) w sytuacji, gdy rozstrzygnięcie Prokuratora lub Sądu będzie niesatysfakcjonujące.

Co najważniejsze, na rzecz wierzyciela – pokrzywdzonego może zostać zasądzony obowiązek naprawienia szkody, którą spowodowały dążenia dłużnika do udaremnienia swojego majątku. Oznacza to, że w wyroku skazującym, poza karą, sąd orzeknie także obowiązek zapłaty na rzecz spółki kwot pieniężnych, które zostały uszczuplone poprzez popełnienie przestępstwa przez dłużnika. Sądy najczęściej orzekają za tego typu przestępstwa kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Jeśli dłużnik nie będzie wywiązywał się z obowiązku naprawienia szkody, to narazi się na zarządzenie wykonania zawieszonej kary. Z doświadczenia zawodowego wiem, że perspektywa pójścia do więzienia skutecznie mobilizuje do spłaty zadłużenia, a przynajmniej jego części. W szczególności trzeba zauważyć, że pokrzywdzona przestępstwem spółka jest uprawniona do złożenia wniosku do sądu o zarządzenie wykonania kary.

Podsumowując – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest uprawniona do występowania w charakterze strony – pokrzywdzonego lub oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym o przestępstwo udaremniania majątku z art. 300 § 1 i 2 k.k. Przysługuje jej szereg uprawnień procesowych, których właściwe wykorzystanie może doprowadzić do nałożenia na dłużnika obowiązku naprawienia szkody. Występowanie w charakterze strony jest dla spółki bezpłatne, za gromadzenie dowodów odpowiedzialne są ograny postępowania przygotowawczego (Prokuratura, Policja), a sankcja karna jest dla sprawcy dużo bardziej dotkliwa niż zasądzenie takiej samej kwoty w wyroku cywilnym. Z tych względów, w przypadku nieuczciwych praktyk ze strony dłużnika zawsze należy rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 300 k.k.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako pokrzywdzony przestępstwem działania na szkodę wierzyciela z art. 300 § 1 lub § 2 k.k.

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 − 1 =