Czy przestępstwo utrudniania egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) obejmuje także działania zmierzające do utrudnienia wyegzekwowania podatków?

W tym artykule postaram się przybliżyć problematykę egzekucji tzw. „należności o charakterze publicznoprawnym” oraz wyjaśnić, co grozi dłużnikowi, który wyzbywa się majątku i w ten sposób utrudnia uzyskanie od niego zapłaty podatku.

W art. 300 § 2 kodeksu karnego ustawodawca wprowadził przestępstwo polegające na wyzbywaniu się przez dłużnika majątku, w celu utrudnienia prowadzenia egzekucji komorniczej. Przepis ten znajduje się wśród innych przepisów chroniących obrót gospodarczy. Z tego względu mogłoby się wydawać, że przestępstwo to może zostać popełnione tylko w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli cywilnoprawnych, tzn. takich, z którymi wiązała dłużnika umowa. Niestety, zdaniem Sądu Najwyższego, przepis ten należy stosować szerzej, również wobec „należności o charakterze publicznoprawnym”, czyli wszelkiego rodzaju podatków czy danin na rzecz Skarbu Państwa.

Oznacza to, że przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. może zostać popełnione również przez osobę, która została obciążona na mocy decyzji Urzędu Skarbowego podatkiem. Najłatwiej będzie wyjaśnić taką sytuację na prostym przykładzie:

Pan Jan prowadzi działalność gospodarczą. W jego firmie jest prowadzona kontrola podatkowa, która wykazuje nieprawidłowości w odprowadzaniu podatku VAT. Następnie Urząd Skarbowy wydaje decyzję, w której nakazuje Panu Janowi zapłatę zaległego podatku. W międzyczasie, spodziewając się obciążenia podatkiem, Pan Jan, w drodze darowizny, przekazuje swoje mieszkanie żonie, co sprawia, że nie jest możliwe wyegzekwowanie od niego podatku.

W takim stanie jak opisany będziemy mieli do czynienia z popełnieniem przestępstwa z art. 300 § 2 k.k. Należy pamiętać, że przestępstwo to można popełnić również wyzbywając się majątku jeszcze przed zapadnięciem ostatecznej decyzji organów podatkowych. Sąd rozpoznający sprawę w każdym takim wypadku będzie badał, czy dłużnik mógł się spodziewać obciążenia go podatkiem na podstawie orzeczenia Urzędu Skarbowego. Jeśli z okoliczności zdarzenia będzie wynikać, że oskarżony wiedział o nieuchronności egzekucji, a mimo to darował lub ukrywał swój majątek, to istnieje duże ryzyko skazania go za przestępstwo z art. 300 § 2 k.k.

Podsumowując – przestępstwo z art. 300 § 2 k.k. można popełnić także na szkodę Skarbu Państwa w odniesieniu do podatków. Jeżeli celowe działania dłużnika (zbywanie, ukrywanie majątku) prowadzą do niemożności skutecznego wyegzekwowania podatków, to będzie on odpowiadał karnie tak samo jak wtedy, gdy utrudni egzekucję swoim niezaspokojonym kontrahentom.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy przestępstwo utrudniania egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) obejmuje także działania zmierzające do utrudnienia wyegzekwowania podatków?

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 − = 5