Akredytywa, dotacja i subwencja jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

Celem niniejszego artykułu jest omówienie pojęcia: akredytywy, dotacji i subwencji jako instytucji korzystających z ochrony przepisu art. 297 § 1 k.k.

Akredytywa jest to zobowiązanie banku działającego na zlecenie klienta do dokonania zapłaty na rzecz osoby trzeciej. Pojęcie akredytywy znajdujemy w art. 85 ust. i art. 86 ust. 1. ustawy Prawo Bankowe. Pierwszy z przepisów określa akredytywę dokumentową: „Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający akredytywę), może zobowiązać się pisemnie wobec osoby trzeciej (beneficjenta), że dokona zapłaty beneficjentowi akredytywy ustalonej kwoty pieniężnej, po spełnieniu przez beneficjenta wszystkich warunków określonych w akredytywie (akredytywa dokumentowa)”. W drugim zdefiniowano akredytywę pieniężną: „Bank, działając na zlecenie klienta, ale we własnym imieniu (bank otwierający), może zobowiązać się pisemnie wobec innego banku, że dokona zwrotu kwot wypłaconych beneficjentowi lub skupi weksle trasowane ciągnione przez beneficjenta na wskazany bank (akredytywa pieniężna)”.

Akredytywa to forma bezgotówkowych rozliczeń pieniężnej. W akredytywie mamy do czynienia z trzema podmiotami:

 • zleceniodawcą akredytywy

 • bankiem

 • beneficjentem akredytywy

Na podstawie akredytywy powstają dwa stosunki prawne. Pierwszy pomiędzy zleceniodawcą akredytywy a bankiem, a drugi pomiędzy bankiem a beneficjentem. Przedłożenie w banku zlecenia powoduje otwarcie akredytywy. Bank, który otwiera akredytywę zobowiązuje się do dokonania zapłaty na rzecz beneficjenta po spełnieniu przez niego warunków zawartych w akredytywie.

Pojęcie „dotacja” można interpretować jako bezzwrotne świadczenie budżetu państwa oraz budżetów samorządu terytorialnego w celu wsparcia określonej działalności. Dotacje występują najczęściej pod postacią dotacji celowych. Są one przyznawane na dane zadania lub cele z góry. Jeżeli dotacja nie zostanie wykorzystana, powinna być ona zwrócona do budżetu.

Kolejnym instrumentem gospodarczym podlegającym ochronie z art. 297 § 1 k.k jest subwencja. Subwencją jest bezzwrotne świadczenie budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także partii politycznych. Należy wskazać, iż subwencja jest rozdzielna tak samo jak dotacja tj. na określone zadania i cele, jednakże na na podstawie zobiektywizowanych kryteriów, np. liczby uczniów i mieszkańców.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Akredytywa, dotacja i subwencja jako instrumenty obrotu gospodarczego podlegające ochronie z art. 297 § 1 k.k

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


− 5 = 3