Archiwum autora: Mariusz Stelmaszczyk

Przestępstwo niezgłoszenia upadłości spółki handlowej

Przepisy przewidujące odpowiedzialność karną za przestępstwa gospodarcze znajdują się nie tylko w kodeksie karnym, ale również w kodeksie spółek handlowych. Art. 586 tej ustawy wprowadza do systemu prawa przestępstwo niezgłoszenia w terminie wniosku o upadłość spółki handlowej. Ten artykuł poświęcę … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Subsydiarny akt oskarżenia w sprawach o przestępstwa gospodarcze

W poprzednim artykule opisałem w jaki sposób osoba pokrzywdzona przestępstwem gospodarczym może napisać i złożyć zażalenie na postanowienie Prokuratora bądź Policji o umorzeniu postępowania. Tym razem postaram się przybliżyć kolejną instytucję, którą pokrzywdzony może wykorzystać dla obrony swoich spraw. Chodzi … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem gospodarczym w przypadku umorzenia postępowania przez Prokuratora lub Policję – zażalenie.

W tym artykule wyjaśnię w jaki sposób powinna zareagować osoba, w sytuacji, gdy Prokurator lub Policja umorzy postępowanie karne, w którym występuje ona w charakterze pokrzywdzonego. Z doświadczenia zawodowego wiem, że organy ścigania często nie mają odpowiedniej wiedzy o zagadnieniach … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 3 komentarzy

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ukrywania dokumentów.

Jeśli zostały ukryte dokumenty, do którymi miałeś prawo dysponować, powinieneś rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 276 k.k. Pozwoli to na ochronę Twoich interesów, które doznały uszczerbku w związku z tym czynem. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Na czym polega przestępstwo ukrywania dokumentów?

Wśród przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów zostało umieszczone również, w art. 276 k.k. przestępstwo polegające na niszczeniu, uszkodzeniu, czynieniu bezużytecznym, ukrywaniu lub usuwaniu dokumentu, którym osoba dokonująca tego typu czynów nie ma prawa wyłącznie dysponować. Z doświadczenia wiem, że w praktyce … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Kto może popełnić przestępstwo stypizowane w art. 296 § 1 k.k ? (nadużycie zaufania)

Przestępstwo nadużycia zaufania stypizowane w art. 296 § 1 k.k jest przestępstwem indywidualnym. Możliwość jego popełnienia jest uwarunkowana posiadaniem określonych cech przez jego sprawcę. Osobą, która popełnia przestępstwo nadużycia zaufania może być jedynie osoba zajmująca się cudzymi sprawami majątkowymi lub … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | 1 komentarz

Źródła uprawnień i obowiązków do prowadzenia cudzych spraw majątkowych przy przestępstwie z art. 296 § 1 k.k

Zgodnie z art. 296 § 1 k.k Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Przedmiot ochrony przestępstwa z art. 296 k.k (nadużycie zaufania)

Zgodnie z art. 296 § 1 k.k Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły, Bez kategorii | 1 komentarz

Czy przestępstwo utrudniania egzekucji (art. 300 § 2 k.k.) obejmuje także działania zmierzające do utrudnienia wyegzekwowania podatków?

W tym artykule postaram się przybliżyć problematykę egzekucji tzw. „należności o charakterze publicznoprawnym” oraz wyjaśnić, co grozi dłużnikowi, który wyzbywa się majątku i w ten sposób utrudnia uzyskanie od niego zapłaty podatku. W art. 300 § 2 kodeksu karnego ustawodawca … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz

Zbieg przepisów i przestępstw przy przestępstwie oszustwa finansowego z art. 297 k.k.

Popełniając przestępstwo z art. 297 § 1 k.k możemy mieć do czynienia ze zbiegiem przepisów i przestępstw. Najczęściej będzie dochodziło do zbiegu tego przestępstwa z klasycznym oszustwem uregulowanym w art. 286 § 1 k.k. Ze zbiegiem art. 297 § 1 … Czytaj dalej

Opublikowano artykuły | 1 komentarz