Archiwum autora: Agnieszka Rzeszut

Upadłość konsumencka – najważniejsze zmiany w 2020 roku

W dniu 24 marca 2020 roku weszła w życie nowelizacja Prawa upadłościowego, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie upadłości konsumenckiej. Celem wprowadzonej nowelizacji jest liberalizacja procedury ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jak wskazuje resort sprawiedliwości, do tej pory ponad połowa wniosków o … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Z tego artykułu Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, dowiesz się: kto ma obowiązek złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki? w jakim terminie należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki? do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i ile … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Otagowano , , | Dodaj komentarz

Dostęp do akt sprawy w sprawie karnej o oszustwo

Jeżeli złożyłeś zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa na Twoją szkodę, wówczas stajesz się stroną prowadzonego postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonym. Jako pokrzywdzony uzyskujesz wiele uprawnień umożliwiających obronę Twoich interesów, m.in. jako pokrzywdzony masz prawo do wglądu w akta toczącej się sprawy. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak zawiadomić o przestępstwie oszustwa?

Jeżeli padłeś ofiarą przestępstwa oszustwa, to wówczas powinieneś zgłosić ten fakt organom ścigania, tj. złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Do złożenia zawiadomienia o pełnieniu przestępstwa oszustwa uprawniony jest pokrzywdzony, bezpośredni świadek przestępstwa oszustwa oraz każda osoba, która posiada informacje na … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 19 komentarzy

Działanie pokrzywdzonego w trakcie trwania postępowania przygotowawczego w sprawie o oszustwo

Zgodnie z art. 49 k.k. pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Jeżeli jesteś stroną postępowania przygotowawczego, tj. pokrzywdzonym wówczas uzyskujesz wiele uprawnień umożliwiających obronę Twoich interesów. Jako pokrzywdzony przestępstwem oszustwa … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Jak zostać oskarżycielem posiłkowym w sprawie o oszustwo?

Aby nie stracić uprawnień jakie posiadałeś jako pokrzywdzony przestępstwem oszustwa na etapie postępowania przygotowawczego powinieneś już na etapie postępowania sądowego złożyć oświadczenie o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Aby zostać oskarżycielem posiłkowym musisz do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego, a więc … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Zagrożenie karą w sprawie karnej o oszustwo

Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem powszechnym, wobec powyższego popełnić je może każdy. Polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności należytego pojmowania przedsiębranego działania. Zatem celem działania sprawcy jest … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Czy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania w sprawie karnej o oszustwo?

Jeżeli popełniłeś przestępstwo oszustwa to warunkowe umorzenie postępowania karnego jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie możesz uzyskać w postępowaniu karnym. Zgodnie z art.66§1 k.k. podstawową przesłanką warunkowego umorzenia postępowania karnego jest niekaralność sprawcy przestępstwa za jakiekolwiek przestępstwo umyślne. Innymi warunkami od których … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Przeszukanie w sprawie karnej o oszustwo

Przeszukanie jest instytucją prawa karnego uregulowaną w Kodeksie Postępowania Karnego. Przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc ma na celu wykrycie lub  zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Jeden komentarz

Naprawienie szkody w sprawie karnej o oszustwo

Zgodnie z art. 46 k.k., w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części. Jako pokrzywdzony możesz złożyć wniosek o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze