Archiwum kategorii: artykuły

Na czym polega przestępstwo oszustwa?

Z tego artykułu „Na czym polega przestępstwo oszustwa?” dowiesz się: kiedy mamy do czynienia z przestępstwem oszustwa z art.286 par. 1 Kodeksu Karnego? czy każde niewywiązanie się z umowy stanowi przestępstwo oszustwa? kiedy niedotrzymanie warunków umowy jest przestępstwem oszustwa? co … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły, przestępstwo oszustwa | Otagowano , , , , | 106 komentarzy

Oszustwo przy zakupie samochodu

Z tego artykułu „Oszustwo przy zakupie samochodu” dowiesz się: kiedy dochodzi do oszustwa przy sprzedaży samochodu? na czym polega oszustwo podczas kupna samochodu? kiedy sprzedaż samochodu jest przestępstwem oszustwa? jakie są najczęstsze oszustwa przy sprzedaży samochodów? jak zawiadomić o przestępstwie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 15 komentarzy

Cofnięcie wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności

W pewnych sytuacjach, np. w przypadku gdy oskarżony dojdzie do wniosku, że chce walczyć o uniewinnienie od zarzucanych mu czynów, zachodzi konieczność cofnięcia złożonego wcześniej przed organem postępowania przygotowawczego wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Do kiedy możliwe … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przesłanki negatywne

W art. 17 § 2 k.k.s. przewidziane są trzy rodzaje spraw, w których wykluczone jest zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Przypadki te należy traktować jako wyjątki. Co do zasady, oskarżony może bowiem składać wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy możliwe jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie karnoskarbowej?

Aby Sąd mógł wydać wyrok, w którym zezwoli na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w sprawie karnoskarbowej, muszą wystąpić następujące okoliczności: w sprawie brak jest wątpliwości, co do sprawstwa oskarżonego oraz co do innych istotnych okoliczności zdarzenia. wniosek o udzielenie zezwolenia … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – czym jest

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest instytucją prawa karnego skarbowego. Pozwala ona na szybkie i mało dolegliwe dla oskarżonego załatwienie sprawy karnoskarbowej. W „zwykłym” prawie karnym oskarżony nie ma możliwości skorzystania z tego typu rozwiązania. Z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Kiedy sąd powszechny powinien odmówić stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego?

Klauzula porządku publicznego jako przesłanka odmowy stwierdzenia wykonalności wyrokowi sądu polubownego Kontrola wydanego w Polsce wyroku sądu polubownego ogranicza się do oceny: czy złożony do sądu powszechnego celem stwierdzenia wykonalności dokument jest wyrokiem sądu polubownego ( była o tym szerzej … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Jaka wygląda procedura stwierdzenia wykonalności wyroku sądu polubownego?

Sądownictwo polubowne w Polsce zostało uregulowane w V części Kodeksu postępowania cywilnego i obejmuje artykuły od art. 1154 do art. 1217. Stosownie do w/w ustawy sądem polubownym jest sąd niepaństwowy, który orzeka w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie na mocy … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Obowiązki sądu stwierdzającego wykonalność wyroku sądu polubownego

Istota sądownictwa arbitrażowego (polubownego) w Polsce Sądownictwo polubowne w Polsce zostało uregulowane w V części Kodeksu postępowania cywilnego i obejmuje artykuły od art. 1154 do art. 1217. Stosownie do w/w ustawy sądem polubownym jest sąd niepaństwowy, który orzeka w sporach … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz

Wykonane wyroki nieistniejącego sądu arbitrażowego Binar a odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

Sądem polubownym jest sąd niepaństwowy, który orzeka w sporach cywilnoprawnych poddanych mu pod rozstrzygnięcie na mocy umowy stron – zapisu na sąd polubowny i orzekający w sprawach o prawa majątkowe oraz o prawa niemajątkowe mogące stanowić przedmiot ugody (z wyłączeniem … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | Dodaj komentarz