Czy na podstawie wyroku sądu karnego zasądzającego obowiązek naprawienia szkody może być prowadzona egzekucja komornicza?

Sądy karne orzekając w sprawach o przestępstwa gospodarcze, np. w sprawach o działania na szkodę wierzyciela często nakładają na skazanego – dłużnika obowiązek naprawienia szkody spowodowanej przestępstwem. Naprawienie szkody polega na zapłacie przez dłużnika określonej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości poniesionej szkody, na rzecz wierzyciela. W związku z tym pojawia się pytanie – czy prawomocny wyrok sądu karnego, w którym został nałożony obowiązek naprawienia szkody może stanowić tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzona jest egzekucja komornicza?

Odpowiedź na to pytanie jest jak najbardziej twierdząca. Wierzyciel, dysponując prawomocnym wyrokiem karnym skazującym dłużnika i nakładającym na niego obowiązek naprawienia szkody może zwrócić się o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, w sytuacji gdy dłużnik opóźnia się z zapłatą. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek do sądu karnego, który wydał wyrok, o nadanie mu klauzuli wykonalności w zakresie punktu wyroku dotyczy naprawienia szkody. Nadanie klauzuli jest niezbędne, ponieważ tylko na podstawie wyroku opatrzonego taką klauzulą Komornik może wszcząć i prowadzić egzekucję. Nadając klauzulę wykonalności Sąd stwierdza po prostu, że wyrok nadaje się do egzekucji.

Po tym jak wierzyciel uzyska tytuł wykonawczy powinien skierować wniosek o wszczęcie egzekucji do Komornika właściwego dla miejsca zamieszkania dłużnika. Do wniosku należy dołączyć oryginał wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności, a w treści wniosku wskazać, przeciwko którym składnikom majątku dłużnika egzekucja powinna zostać skierowana. Należy więc wskazać znane nam nieruchomości dłużnika, cenne rzeczy ruchome (samochody, biżuterię) czy miejsce zatrudnienia, tak, aby Komornik mógł zająć jego wynagrodzenie za pracę.

Jak pisałem w jednym z wcześniejszych artykułów, obowiązek naprawienia szkody często jest orzekany, obok kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na podstawie art. 72 § 2 k.k. i stanowi tzw. „środek probacyjny”. Probacyjny, gdyż związany z poddaniem sprawcy próbie. Jeśli zatem dłużnik nie będzie, ze swojej winy, naprawiał winy zgodnie z wyrokiem sądowym, próba której został poddany może zostać uznana za niepomyślną, a w konsekwencji sąd zarządzi wykonanie dotychczas zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Fakt, że wyrok sądu karnego może stanowić podstawę do egzekucji od dłużnika wierzytelności, których zaspokojenie zostało udaremnione przez działania dłużnika zmierzające do wyzbycia się majątku celem pokrzywdzenia wierzyciela, sprawia że warto rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, w sytuacji gdy mamy do czynienia z nieuczciwym dłużnikiem.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy na podstawie wyroku sądu karnego zasądzającego obowiązek naprawienia szkody może być prowadzona egzekucja komornicza?

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


4 + = 9