Czynny żal przy przestępstwie oszustwa kredytowego ( art. 297 § 3 k.k)

 Zgodnie z art. 297 § 3 k.k nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.

Zatem możliwość zastosowania zawartej w tym przepisie klauzuli niepodlegania karze jest uzależnione od okazania przez sprawcę czynnego żalu. Jednakże, aby sprawca mógł skorzystać z tej instytucji konieczne jest spełnienie przez niego kumulatywnie dwóch warunków:

 • podjęcie określonych czynności (które mają polegać na zapobieżeniu wykorzystaniu danego instrumentu lub rezygnacji z dotacji bądź zamówienie publicznego albo zaspokojeniu roszczeń pokrzywdzonego) jeszcze przed wszczęciem postępowania,

 • dobrowolne działanie sprawcy.

Należy wskazać, iż termin „przed wszczęciem postępowania karnego” dotyczy postępowania in rem. To znaczy, iż możliwe jest skorzystanie z dobrodziejstwa niepodlegania karze, jeżeli sprawca podejmie działania, które mają polegać na zapobieżeniu wykorzystaniu danego instrumentu lub rezygnacji z dotacji bądź zamówienie publicznego albo zaspokojeniu roszczeń pokrzywdzonego do momentu formalnego wszczęcia postępowania karnego w danej sprawie.

Odnosząc się natomiast do drugiego warunku tj. konieczności dobrowolnego działania sprawcy należy podkreślić, iż dobrowolność nie odnosi się do np. pozytywnych relacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą. Wystarczające jest ustalenie, iż bez żadnego przymusu fizycznego sprawca czynu doprowadził do wskazanych w art. 297 § 3 k.k okoliczności. Motywy (np. strach przed odpowiedzialnością karną, wyrzuty sumienia, nieopłacalność przestępstwa), dla których sprawca naprawił szkodę nie mają znaczenia dla określenia kwestii dobrowolności. W orzecznictwie podkreśla się, iż zachowanie dobrowolne nie musi być podyktowane pobudkami zasługującymi na aprobatę.

Podkreśla się, iż czynny żal nie musi być spełniony osobiście – nawet zaspokojenie roszczeń pokrzywdzonego może nastąpić za pośrednictwem osoby trzeciej, jednakże wymagane jest ustalenie, iż nastąpiło to z inicjatywy sprawcy. Warunku „dobrowolności”, o którym mowa w art. 297 § 3 k.k, nie spełnia więc oczekiwanie, że kredyt i tak zostanie spłacony.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czynny żal przy przestępstwie oszustwa kredytowego ( art. 297 § 3 k.k)

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 × 7 =