Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – czym jest

Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest instytucją prawa karnego skarbowego. Pozwala ona na szybkie i mało dolegliwe dla oskarżonego załatwienie sprawy karnoskarbowej. W „zwykłym” prawie karnym oskarżony nie ma możliwości skorzystania z tego typu rozwiązania.

Z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności może skorzystać zarówno sprawca wykroczenia skarbowego, jak i przestępstwa skarbowego.

Kiedy możliwe jest dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Aby móc skorzystać z dobrodziejstwa tej instytucji należy przyznać się do zarzucanego czynu, zapłacić kwotę, która została uszczuplona przestępstwem skarbowym (jeśli np. jesteś oskarżony o niezapłacenie 10.000 złotych podatku dochodowego, to, aby dobrowolnie poddać się odpowiedzialności musisz tę stratę Skarbu Państwa wyrównać jeszcze przed złożeniem wniosku) oraz dodatkowo uiścić grzywnę. Oczywiście zgodę na wniosek podejrzanego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności musi wyrazić organ finansowy. Jeżeli organ ten wyrazi zgodę, wówczas wysyła do Sądu wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jeżeli sprzeciwi się wnioskowi, wówczas wysyła do Sądu akt oskarżenia.

Kiedy sprawca może złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności?

Aby skorzystać z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności sprawca musi złożyć wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Taki wniosek należy złożyć jeszcze przed tym, jak organ finansowy prowadzący postępowanie przygotowawcze wyśle akt oskarżenia do Sądu, czyli najlepszym momentem na złożenie takiego wniosku jest przesłuchanie w charakterze podejrzanego o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Pamiętaj, że na przesłuchanie jako podejrzany możesz stawić się z ustanowionym obrońcą.

Jeśli Sąd zaakceptuje złożony przez oskarżonego wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to wydaje na posiedzeniu wyrok, w którym zezwala na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. W takim wypadku cała sprawa odbywa się na jednym krótkim posiedzeniu, bez przesłuchiwania oskarżonego, świadków i przeprowadzania innych dowodów.

Zadzwoń aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Korzyści z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności

Najważniejszą korzyścią jest okoliczność, że informacja o prawomocnym wyroku o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego. Tak więc, mimo prawomocnego wyroku, informacja o wydanym wyroku, nie będzie widoczna na karcie karnej skazanego.

Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia osoby oskarżonej. Należy bowiem podkreślić, że jeżeli sprawca nie złoży wniosku o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, to w razie wydania przez Sąd wyroku skazującego po przeprowadzeniu rozprawy za przestępstwo skarbowe, wyrok taki jest równoznaczny ze skazaniem za przestępstwo powszechne, jak kradzież czy jazda samochodem w stanie nietrzeźwości, a informacja o skazaniu widnieje w KRK. Wpis o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym stoi natomiast często na przeszkodzie w znalezieniu zatrudnienia czy brania udziału w przetargach finansowanych ze środków publicznych.

Podsumowując, jesteś oskarżonym o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, powinieneś rozważ skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Dzięki temu Twoja sprawa ma szanse zakończyć się szybko i możesz uniknąć wpisu o skazaniu w Krajowym Rejestrze Karnym.

______________________________________________________________________

Nasza kancelaria specjalizuje się w sprawach kranoskarbowych, więc jeżeli potrzebujesz porady w swojej sprawie skontaktuj się z nami. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazuje, że każdą sprawę warto skonsultować najpierw z adwokatem.

Zadzwoń aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 × = 45