Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności – przesłanki negatywne

W art. 17 § 2 k.k.s. przewidziane są trzy rodzaje spraw, w których wykluczone jest zastosowanie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Przypadki te należy traktować jako wyjątki. Co do zasady, oskarżony może bowiem składać wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i tym samym uniknąć skazania za przestępstwo skarbowe.

Negatywne przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności:

  • jeśli zarzucany czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności. Sytuacja ta dotyczy przestępstw skarbowych, za które nie można orzec kary grzywny, a jedynie karę ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności.

  • gdy zarzucany czyn jest zagrożony karą grzywny, ale został popełniony w warunkach, które zaostrzają odpowiedzialność karną za jego popełnienie. Ustawodawca przywołuje w tym miejscu sytuacje wymienione w art. 37 § 1 k.k.s. lub art. 38 § 2 k.k.s. Dotyczą one np. sytuacji, w której uszczuplenie należności Skarbu Państwa powstałe na skutek przestępstwo miało dużą wartość, tzn. przekraczało pięćsetkrotną wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub popełnianie przestępstw skarbowych stało się dla oskarżonego źródłem dochodu.

  • jeśli w sprawie występuje interwenient i zgłosił on interwencję wobec przedmiotu podlegającego przepadkowi – w takiej sytuacji, również nie jest możliwe skorzystanie z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności. Interwenientem jest osoba lub spółka, która nie jest oskarżonym lub podejrzanym w sprawie skarbowej, ale zgłosiła roszczenia co do przedmiotów podlegających przepadkowi w myśl przepisów k.k.s.

Podsumowując, gdy w sprawie zachodzi choć jedna z powyższych przeszkód w skorzystaniu z dobrowolnego poddania się odpowiedzialności, sprawa trafi do rozpoznania przez Sąd na rozprawie. Oczywiście, nie przekreśla, to np. ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania o przestępstwo skarbowe oskarżony pozostaje osobą niekaraną. Jednakże, aby Sąd mógł warunkowo umorzyć postępowanie karne, musi dojść do przekonania, iż stopień społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa jest nieznaczny. Ponadto warunkiem koniecznym do ubiegania się o warunkowe umorzenie postępowania karnego jest uprzednia niekaralność sprawy za przestępstwo popełnione umyślnie.

Zadzwoń aby skonsultować swoją sprawę: 697053659

lub wyślij mail na:

biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


5 × = 25