Kiedy działania dłużnika prowadzą do uszczuplenia możliwości zaspokojenia wierzyciela?

Pytanie zadane w tytule artykułu jest istotne z punktu widzenia wypełnienia znamion przestępstwa z art. 300 § 1 lub 2 k.k. Najczęściej bowiem zdarza się, że dłużnik, który ukrywa lub zbywa swój majątek nie tyle całkowicie uniemożliwia egzekucję długów, co utrudnia, a więc, jak jest to określone w przepisie „uszczupla możliwość zaspokojenia wierzyciela”. Celem niniejszego artykułu jest wyjaśnienie tego pojęcia.

Na prostym przykładzie wygląda to w ten sposób:

Wierzyciel ma wobec dłużnika świadczenie na 100.000 złotych. Jedyna możliwość prowadzenia egzekucji istnieje z nieruchomości należących do dłużnika. Dłużnik ma dwie nieruchomości, o wartości 50.000 złotych każda.

W sytuacji, gdy dłużnik darowałby obie te nieruchomości znajomemu, należałby mówić o udaremnieniu egzekucji w rozumieniu przepisu art. 300 k.k., gdyż niemożliwe byłoby odzyskanie ani złotówki z przysługującej wierzytelności.

Gdyby natomiast dłużnik dokonał darowizny tylko jednej nieruchomości, to wtedy możliwość dochodzenia roszczeń zostałaby jedynie uszczuplona, gdyż wciąż istniałaby możliwość wyegzekwowania części roszczenia.

Dłużnik popełnia przestępstwo na szkodę wierzyciela w obu opisanych w przykładzie sytuacjach – zarówno gdy jego zachowanie całkowicie udaremnia zaspokojenie wierzyciela, jak i wtedy gdy jedynie częściowo uszczupla możliwość odzyskania wierzytelności.

W praktyce duże wątpliwości pojawiają się w sytuacji, gdy dłużnik sprzedał bądź darował niektóre ze składników swojego majątku, a pozostały w jego własności majątek teoretycznie pozwala na zaspokojenie wierzyciela, ale w praktyce egzekucja ta spotyka się ze znacznymi utrudnieniami.

Niektóre ze składników majątku dłużnika, mimo że czasem przedstawiają dużą wartość, nie dają wierzycielowi nadziei na przeprowadzenie z nich skutecznej egzekucji. Dzieje się tak np. w przypadku akcji niektórych spółek akcyjnych. Zbycie akcji niektórych spółek, szczególnie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki, wymaga zgody zarządu, a czasem nawet organów administracji państwowej. Z tego względu egzekucja tych akcji, poprzez ich sprzedaż i przekazanie uzyskanych kwot wierzycielowi napotyka nieraz na bardzo duże trudności. Dużo prostsza do skutecznego przeprowadzenia jest np. egzekucja z nieruchomości.

W związku z tym nasuwa się pytanie: czy w sytuacji, gdy dłużnik przekaże w drodze darowizny nieruchomość, a w jego majątku pozostaną akcje, których w praktyce nie da się sprzedać, ale których wartość w teorii wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, można mówić o uszczupleniu możliwości zaspokojenia wierzyciela, a zatem o popełnieniu przestępstwa z art. 300 k.k. przez dłużnika.

Moim zdaniem – jak najbardziej tak. Przepis art. 300 k.k. chroni interesy wierzyciela, polegające na możliwości dokonania skutecznej egzekucji. Jeśli działania dłużnika sprawiają, że możliwość zaspokojenia roszczeń są iluzoryczne, lub egzekucja , to oczywiste jest, że wyzbycie się części majątku. Z przestępstwem będziemy mieli do czynienia nawet, jeśli wartość pozostałego majątku jest w teorii wystarczająca do zaspokojenia wierzyciela.

Podsumowując – dla oceny, czy wyzbycie się części majątku stanowi o uszczupleniu możliwości zaspokojenia wierzyciela (i w konsekwencji o popełnieniu przestępstwa z art. 300 § 1 lub 2 k.k.) jest istotne nie tylko to, czy wartość pozostałego we władaniu dłużnika majątku wystarcza dla zaspokojenia roszczeń, ale także to, czy egzekucja z tego majątku jest realna.

Jeśli zatem Twój dłużnik wyzbywa się majątku, czym utrudnia prowadzenie egzekucji – złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Kiedy działania dłużnika prowadzą do uszczuplenia możliwości zaspokojenia wierzyciela?

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 3 = 6