Kredyt jako instrument obrotu gospodarczego podlegający ochronie karnoprawnej na gruncie przepisu art. 297 § 1 k.k

W art. 297 § 1 kk znajduje się wyliczenie najbardziej typowych świadczeń, których wyłudzenie od banku lub innego podmiotu stanowi cel sprawcy.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie instytucji kredytu, który stanowi najczęstszy obiekt działań przestępczych.

Definicję „kredytu” znajdujemy w art. 69 ust 1 ustawy Prawo Bankowe. Zgodnie z tym przepisem przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu .

Instytucja kredytu jest kojarzona przede wszystkim z działalnością banków i prawem bankowym. Art. 5 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo Bankowe zastrzega udzielanie kredytów tylko dla banków.

W związku z tym umowa o kredyt może być zawarta jedynie z bankiem, a oszustwo finansowe z art. 297 § 1 k.k popełnione w formie działania w celu uzyskania kredytu jest działaniem na szkodę banku. Należy wskazać, iż w praktyce często dochodzi do zawarcia umowy między stronami, które mają podobny charakter do umowy kredytowej. Jednakże, z uwagi na fakt, iż tylko banki mogą udzielać kredytu, pojęcie kredytu należy interpretować zgodnie z ustawą Prawo Bankowe.

Z uwagi na powyższe, nawet jeżeli dochodzi do zawarcia umowy o podobnym charakterze do umowy kredytu, ale umowa taka nie została zawarta z bankiem, nie można jej traktować jako umowy o kredyt, gdyż tylko taka jest przedmiotem ochrony w art. 297 § 1 kk . W doktrynie można spotkać się z poglądem, iż z uwagi, iż użycie terminu „kredyt” bez dodatkowego określenia „bankowy” powoduje, iż pojęcie to należy interpretować szeroko. Z takim poglądem nie można się jednak zgodzić. Z uwagi na okoliczność, iż kredyt jest związany jedynie z działalnością bankową, to nie ma racjonalnego powodu, aby dodatkowo używać określenia „bankowy”, gdyż innych Ustawa Prawo Bankowe nie przewiduje.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Kredyt jako instrument obrotu gospodarczego podlegający ochronie karnoprawnej na gruncie przepisu art. 297 § 1 k.k

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


8 + 8 =