Kto może popełnić przestępstwo stypizowane w art. 296 § 1 k.k ? (nadużycie zaufania)

Przestępstwo nadużycia zaufania stypizowane w art. 296 § 1 k.k jest przestępstwem indywidualnym. Możliwość jego popełnienia jest uwarunkowana posiadaniem określonych cech przez jego sprawcę. Osobą, która popełnia przestępstwo nadużycia zaufania może być jedynie osoba zajmująca się cudzymi sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą.

Należy podkreślić, iż użycie sformułowania „prowadzenie cudzych spraw majątkowych” oznacza, że odpowiedzialności karnej za wadliwe zarządzanie podlega osoba, która podejmuje działania nie tylko dotyczące majątkowych spraw przedsiębiorcy, ale również działania dotyczące wszelkich innych interesów majątkowych danego podmiotu, które nie są związane z prowadzeniem przez niego aktywności gospodarczej.

Aby móc zajmować się cudzymi sprawami majątkowymi konieczne jest posiadanie przez dany podmiot samodzielności decyzyjnej. Nie jest zatem konieczne, aby sprawca należał do organów danego podmiotu, uprawnionych i zobowiązanych z mocy prawa do prowadzenia spraw reprezentowanej spółki. Wystarczające jest, aby sprawca posiadał uprawnienia decyzyjne w określonej sferze.

Przykład: Dyrektorzy (i ich zastępcy) wyodrębnionych działów, funkcjonujących w spółce kapitałowej i zatrudnieni na umowę o pracę, z uwagi na pełnienie takich funkcji kierowniczych posiadają określone władztwo kształtujące ich możliwości decyzyjne wobec mienia w ramach stosunku powierniczego. Takie okoliczności powodują, że niezależnie od braku uszczegółowienia ich kompetencji w zakresie czynności, mają oni obowiązek zajmowania się działalnością gospodarczą w danym zakresie działalności spółki, którą pośrednio tworzyli, co powoduje, że mogą oni być uznani za podmioty kwalifikowane do ponoszenia odpowiedzialności z art. 296 § 1 k.k.

Odpowiedzialności karnej z art. 296 § 1 k.k. podlega także sprawca, który jest uprawniony do współdecydowania. Oznacza to współdziałanie sprawcy w podejmowaniu decyzji majątkowych, czy też bezpośredni wpływ na podjęcie danej decyzji majątkowej. Aby odpowiadać za czyn z art. 296 § 1 k.k nie jest konieczne, aby sprawca posiadał swobodę decyzji w zakresie całokształtu spraw majątkowych innego podmiotu. Wystarczające jest uzyskanie takiej swobody, która pozwalałaby zajmować się cudzymi interesami choćby w drobnej części (np. przedstawiciel handlowy jednego z produktów).

Ponadto należy podkreślić, iż podmiot z art. 296 § 1 k.k musi być zarówno zobowiązany do dbania o cudze mienie, jak i zobowiązany do korzystania z powierzonego mienia, aby je pomnażać, uzyskiwać zyski. Osoby podlegające w pełni poleceniom mocodawcy nie mogą popełnić przestępstwa z art. 296 § 1 k.k, gdyż nie mają cechy samodzielności. Osobą „zajmującą się cudzymi sprawami” nie może być także osoba korzystająca co prawda z cudzego mienia, ale robiąca to na własny rachunek (np. najemca czy dzierżawca).

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Kto może popełnić przestępstwo stypizowane w art. 296 § 1 k.k ? (nadużycie zaufania)

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× 4 = 4