Na czym polega karalne zachowanie sprawcy przy przestępstwie finansowym?

Zgodnie z art. 297 § 1 k.k. kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Tak zwana czynność sprawcza wyrażona w znamieniu czasownikowym „przedkłada” jest więc najważniejszym elementem strony przedmiotowej oszustwa finansowego.

Należy zatem zastanowić się co oznacza słowo „przedkłada”. Pojęcie to należy rozumieć szeroko. Przez „przedkładanie” rozumieć należy wszelkie działania polegające na składaniu dokumentów lub oświadczeń, oddawaniu ich do przejrzenia lub oceny, a także na występowaniu z dokumentami lub oświadczeniami w stosunku do organu lub osoby (por. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 7, Warszawa 1965, s.179).

W związku z powyższym oszustwo finansowe można popełnić jedynie przez działanie (czynnie), nie może ono polegać na zaniechaniu. Dlatego też nieprzedłożenie wymaganego dokumentu, na przykład z konieczności na procedurę uzyskiwania jednej z wymienionych w art. 297 § 1 k.k. form wsparcia finansowego, nie może wypełniać znamion przestępstwa oszustwa finansowego. Przepis art. 297 § 1 k.k. bowiem do zachowań polegających na np. zatajeniu okoliczności mających znaczenie dla uzyskania jednej z wymienionych w nim form wsparcia finansowego, nawet w przypadku, gdy zatajenie (nieprzedłożenie) prowadzi do określonych konsekwencji, na przykład przyjęcia przez odpowiednią instytucję domniemania istnienia określonej sytuacji gospodarczej lub finansowej podmiotu ubiegającego się o uzyskanie odpowiedniej formy wsparcia finansowego.

autor artykułu: aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Na czym polega karalne zachowanie sprawcy przy przestępstwie finansowym?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 × = 12