Na czym polega przestępstwo działania w celu udaremnienia egzekucji?

W art. 300 § 2 k.k. ustawodawca wprowadził do ustawy karnej przestępstwo na szkodę wierzyciela, polegające na działaniu w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego.

Przestępstwo to może zostać popełnione przez dłużnika, którego sąd lub inny organ obciążył na mocy wyroku, postanowienia lub decyzji administracyjnej koniecznością uregulowania świadczenia majątkowego na rzecz wierzyciela. W praktyce przestępstwo to najczęściej jest popełniane przez dłużników, przeciwko którym toczy się lub wkrótce będzie toczyć się postępowanie egzekucyjne przed komornikiem. Art. 300 § 2 k.k. dotyczy bowiem sytuacji, w której dłużnik podejmuje działania zmierzające do uniemożliwienia skutecznej egzekucji.

Podobnie jak w opisywanym w jednym z poprzednich artykułów przestępstwie art. 300 § 1 k.k., tak w przepisie art. 300 § 2 ustawodawca wymienia różne sposoby, w jakie można popełnić przestępstwo udaremniania egzekucji, takie jak: usuwanie, ukrywanie, zbywanie, darowanie, niszczenie, rzeczywiste lub pozorne obciążanie albo uszkadzanie składników swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem.

Co istotne, składniki majątku muszą być zajęte przez komornika lub zagrożone zajęciem. O ile interpretacja pojęcia „przedmiot objęty zajęciem” nie napawa większych wątpliwości – konieczne jest w tym wypadku wydanie przez komornika stosownego postanowienia o zajęciu danego składnika majątku, o tyle trudniejsze jest wyjaśnienie, kiedy mamy do czynienia ze składnikiem majątku, który jest dopiero zagrożony zajęciem. Taki przypadek będzie zachodził wtedy, gdy komornik nie wydał jeszcze co prawda postanowieniu o zajęciu danego składnika majątku, ale z ogólnej analizy sytuacji dłużnika (np. został wydany przeciwko niemu prawomocny wyrok, wierzyciel wystąpił przeciwko niemu z wnioskiem o wszczęcie egzekucji) można z łatwością wywnioskować, że postępowanie egzekucyjne wkrótce się rozpocznie, a składniki majątku dłużnika będą podlegały zajęciu.

Jednym ze sposobów działania celem udaremniania majątku jest również usunięcie znaków zajęcia komorniczego z zajętych składników majątku.

Opisywane przestępstwo jest przestępstwem kierunkowym. Oznacza to, że sprawca musi działać w celu udaremnienia egzekucji przez komornika. Sprzedaż czy obciążanie swoich rzeczy, które nie będzie ukierunkowane na uszczuplenie majątku w ten sposób, żeby zaszkodzić wierzycielowi nie będzie wypełniało znamion przestępstwa z art. 300 § 2 k.k.

Pokrzywdzenie wierzyciela, w myśl art. 300 § 2 k.k. może przybrać jedną z dwóch form:

 • udaremnienie zaspokojenia roszczeń – tzn. całkowite uniemożliwienie wierzycielowi odzyskania pieniędzy od dłużnika;

 • uszczuplenie zaspokojenia roszczeń, z którym mamy do czynienia w sytuacji gdy działania dłużnika prowadzą do częściowego uniemożliwienia wyegzekwowania od niego należności.

Nie ma znaczenia, czy działania dłużnika doprowadzą do pierwszego czy do drugiego skutku – zawsze w takim wypadku dochodzi do popełnienia przestępstwa. Różnica może wystąpić jedynie przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu, który będzie odpowiednio niższy jeśli wierzyciel jednak miał możliwość choć częściowego, zaspokojenia swoich słusznych roszczeń.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Na czym polega przestępstwo działania w celu udaremnienia egzekucji?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


4 − 3 =