Na czym polega przestępstwo „transferowego niezaspokojenia należności wierzycieli” z art. 301 § 1 k.k.?

Kolejnym przestępstwem, które ma chronić interesy wierzycieli przed nieuczciwymi dłużnikami jest, regulowane w art. 301 § 1 k.k., przestępstwo tzw. transferowego niezaspokojenia należności wierzycieli. W tym artykule postaram się przybliżyć na czym polega to przestępstwo i kto może być jego sprawcą oraz pokrzywdzonym.

Przestępstwo to może zostać popełnione jedynie przez dłużnika, który ma kilku wierzycieli. W kodeksie karnym nie zostało bliżej określone jak wielu wierzycieli powinien mieć dłużnik, aby można było mówić o popełnieniu tego przestępstwa. W doktrynie i orzecznictwie sądów przyjmuje się natomiast, że wierzycieli tych powinno być co najmniej trzech.

Zgodnie z brzmieniem art. 301 § 1 k.k. przestępstwo popełnia dłużnik, który udaremnia lub ogranicza zaspokojenie wierzytelności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku. Można wyróżnić więc dwa elementy, które muszą zaistnieć wspólnie, aby było można mówić o popełnieniu tego przestępstwa:

 • dłużnik tworzy, w ramach obowiązujących przepisów, nową jednostkę gospodarczą (spółkę, fundację);

 • dłużnik przenosi na ten utworzony podmiot składniki swojego majątku.

Nie jest konieczne, aby czynności te zostały wykonane przez dłużnika w niedługim odstępie czasu. Dłużnik może założyć nową spółkę na długi czas przed tym, jak przeniesie na nią składniki swojego majątku. Podobnie umowa przeniesienia składników majątku może zostać zawarta pod warunkiem lub z określeniem terminu, jeszcze przed tym jak dłużnik utworzy nową jednostkę gospodarczą.

Prokurator powinien udowodnić  natomiast, że dłużnik założył nowy podmiot gospodarczy tylko dlatego, żeby przenieść na niego swój majątek i w ten sposób udaremnić zaspokojenie wierzycieli. W praktyce jest to niezwykle trudne. Należy bowiem wykazać związek przyczynowy pomiędzy założeniem spółki a działaniem na niekorzyść wierzycieli. Z pewnością działania dłużnika muszą zostać podjęte już po tym, jak powstanie wierzytelność, której zaspokojone ma zostać udaremnione w związku z przestępstwem. Nie jest możliwe przypisanie dłużnikowi sprawstwa przestępstwa udaremnienia zaspokojenia wierzytelności, która jeszcze nie istnieje.

Podobnie jak w przypadku przestępstwa z art. 300 k.k., dla popełnienia czynu z art. 301 § 1 k.k. nie jest konieczne, aby całkowicie udaremnić możliwość zaspokojenia wierzyciela. Dla zaistnienia przestępstwa wystarczające jest, aby działania dłużnika uniemożliwiały wyegzekwowanie świadczenia chociażby w części.

Podsumowując, pomimo, że przepis art. 301 § 1 k.k. wydaje się skutecznym narzędziem w rękach wierzycieli przeciwko nieuczciwym dłużnikom, jednakże wykazanie tego, że doszło do popełnienia przestępstwa leży po stronie pokrzywdzonego wierzyciela i Prokuratora. Z racji, że jednym ze znamion tego przestępstwa jest założenie nowego podmiotu gospodarczego tylko po to, aby przenieść na niego swój majątek i w ten sposób uniemożliwić wierzycielowi skuteczne dochodzenie roszczeń, dowodzenie tych okoliczności bywa czasami niezwykle trudne.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Na czym polega przestępstwo „transferowego niezaspokojenia należności wierzycieli” z art. 301 § 1 k.k.?

 1. Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


4 × 2 =