Odpowiedzialność zarządu za długi spółki

Z tego artykułu „Odpowiedzialność zarządu za długi spółki” dowiesz się:

 • kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki?
 • jak członkowie zarządu spółki z o.o. mogą się uchronić przed odpowiedzialnością za długi spółki?
 • kiedy wierzyciel spółki z o.o. może pozwać zarząd spółki o zapłatę długu nie spłaconego przez spółkę?
 • co musi udowodnić członek zarządu spółki z o.o. by nie odpowiadać za długi spółki?

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Kiedy członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki?

Członkowie zarządu spółki z o.o. odpowiadają swoim majątkiem za długi spółki, jeżeli egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Wynika to z art. 299§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych: „Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania”.

Jak członkowie zarządu spółki z o.o. mogą się uchronić przed odpowiedzialnością za długi spółki?

Członkowie zarządu nie odpowiadają za długi spółki z o.o., jeśli zgłosili do Sądu wniosek o upadłość spółki w terminie 30 dni od dnia powstania jej niewypłacalności.

Wynika to z art.299§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych „Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu”

Jeśli zatem:

odpowiedzialność zarządu za długi spółki
 • spółka z o.o. zaciągnęła dług i go nie spłaciła
 • wierzyciel uzyskał przeciwko spółce tytuł wykonawczy
 • przeprowadzona na wniosek wierzyciela egzekucja wobec spółki okazała się bezskuteczna

wówczas wierzyciel może złożyć przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. pozew o zapłatę długu, którego nie spłaciła spółka

Z kolei pozwany przez wierzyciela członek zarządu spółki z o.o. wygra proces z wierzycielem, jeśli wykaże, że zgłosił do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie, a więc w terminie 30 dni od dnia powstania stanu niewypłacalności spółki.

Kiedy zarząd spółki z o.o. nie odpowiada za długi spółki pomimo niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki?

Jeżeli zarząd spółki z o.o. nie złożył wniosku o upadłość spółki, wówczas pozwany przez wierzyciela członek zarządu spółki wygra proces z wierzycielem pod warunkiem, że:

 • udowodni, że nie zgłosił do Sądu we właściwym czasie wniosku o upadłość spółki z przyczyn od niego niezależnych, a więc niezawinionych

albo

 • udowodni, że pomimo niezgłoszenia do Sądu we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki wierzyciel nie poniósł szkody, a więc nie naruszyło to interesu wierzyciela. Interes wierzyciela należy rozumieć, jako możliwość wyegzekwowania od spółki wierzytelności. By to ustalić, należy zbadać czy gdyby zarząd spółki z o.o. zgłosił do Sądu wniosek o upadłość spółki w 30-stym dniu od dnia jej niewypłacalności, to czy wówczas wierzyciel wyegzekwowałby od spółki wierzytelność w wyższej kwocie.

Pozew przeciwko zarządowi o zapłatę długu spółki z o.o.

Wierzyciel może pozwać o zapłatę długu niespłaconego przez spółkę z o.o. wybranego przez siebie członka zarządu spółki, albo wszystkich członków zarządu solidarnie.

Wierzyciel w pozwie przeciwko członkom zarządu niewypłacalnej spółki z o.o. może się domagać zapłaty długu spółki, odsetek za opóźnienie w spłacie długu oraz kosztów bezskutecznej egzekucji wobec spółki, w tym kosztów zastępstwa reprezentującego go Adwokata lub Radcy Prawnego.

Co musi udowodnić wierzyciel pozywając zarząd spółki z o.o. o zapłatę długu spółki?

W pozwie o zapłatę przeciwko członkom zarządu spółki z o.o. wierzyciel musi przedstawić dowód na to, że egzekucja wierzytelności przysługującej mu wobec spółki okazała się bezskuteczna.

Wystarczy zatem, że wierzyciel dołączy do pozwu przeciwko zarządowi spółki z o.o. tytuł wykonawczy przeciwko spółce oraz postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji wobec spółki z powodu jej bezskuteczności.

Co musi udowodnić członek zarządu spółki z o.o. by nie odpowiadać za długi spółki?

Pozwany członek zarządu spółki musi udowodnić jedną z okoliczności wskazanych w art.299§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. że:

 • zgłosił do Sądu wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. we właściwym terminie, a więc w ciągu 30 dni od powstania stanu niewypłacalności spółki

albo

 • nie złożył do Sądu wniosku o upadłość spółki z przyczyn przez niego niezawinionych

albo

 • wierzyciel nie poniósł szkody w wyniku nie złożenia lub złożenia po czasie wniosku o upadłość spółki

Ciężar udowodnienia jednej z opisanych wyżej okoliczności spoczywa na pozwanym członku zarządu spółki z o.o.

Więcej o konsekwencjach niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki przeczytasz w artykule „Co grozi za niezłożenie wniosku o upadłość spółki?”

O odpowiedzialności karnej za niezłożenie wniosku o upadłość spółki przeczytasz w artykule: „Przestępstwo niezłożenia wniosku o upadłość spółki”.

Umów się na spotkanie z Adwokatem w siedzibie Kancelarii Adwokackiej przy ul. Rymanowskiej 5 w Warszawie telefonicznie dzwoniąc pod nr 697053659 lub mailowo na adres biuro@adwokat-stelmaszczyk.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


3 + = 9