Przeszukanie w sprawie karnej o oszustwo

Przeszukanie jest instytucją prawa karnego uregulowaną w Kodeksie Postępowania Karnego. Przeszukanie pomieszczeń i innych miejsc ma na celu wykrycie lub  zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym. Można również dokonać przeszukania osoby, jej odzieży oraz podręcznych przedmiotów.

Postanowienie o przeprowadzeniu przeszukania w postępowaniu przygotowawczym wydaje Prokurator. Natomiast na etapie postępowania sądowego postanowienie wydaje Sąd. Przeszukanie na polecenie Sądu lub Prokuratora może dokonać Policja.

Co należy wiedzieć na temat przeszukania?

Osoba dokonująca przeszukania ma obowiązek okazania osobie, u której przeszukanie ma być przeprowadzone stosownego postanowienie w tej sprawie. Jednakże w wypadkach niecierpiących zwłoki można dokonać przeszukania bez okazania postanowienia o przeszukaniu. W tym wypadku osoba dokonująca przeszukania powinna okazać legitymację służbową lub upoważnienie kierownika swojej jednostki. Wówczas czynność przeszukania powinna być zatwierdzona przez Prokuratora lub Sąd.

Jeżeli Twoje mieszkanie zostało przeszukane bez okazania Ci postanowienia o przeprowadzeniu przeszukania, to możesz żądać aby w terminie 7 dni dostarczono również Tobie sądowego zatwierdzenia przeszukania.

Przeszukanie co do zasady powinno odbyć się w porze dziennej, tj. między godziną 6 a 22. Jednakże przeszukanie, które rozpoczęto np. o godz. 21 można kontynuować w porze nocnej. W sytuacjach niecierpiących zwłoki można dokonać przeszukania również w porze nocnej.

Do przeszukania osoby lub odzieży w miarę możliwości należy wyznaczyć osobę tej samej płci, co osoba przeszukiwana.

Przed przystąpieniem do przeszukania osoba dokonująca przeszukania powinna Cię poinformować o celu przeszukania, a także powinieneś zostać wezwany do wydania poszukiwanych rzeczy.

Masz prawo być obecny przy czynności przeszukania, a jeżeli nie uniemożliwi to lub utrudni czynności przeszukania możesz wskazać osobę, która również będzie obecna przy przeszukaniu.

W czasie przeszukania może dojść do zatrzymania rzeczy (np. dokumentów), które mogą stanowić istotny dowód w sprawie. Jeżeli sprzeciwisz się dobrowolnemu wydaniu rzeczy, organ prowadzący postępowanie może odebrać je siłą. Osoba dokonująca zatrzymania rzeczy wyda Ci pokwitowanie ich zatrzymania, w którym będzie wskazane jakie rzeczy zostały zatrzymane i kto dokonał zatrzymania.

Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych możesz złożyć zażalenie, jeżeli Twoje prawa zostały naruszone. Zażalenie składa się do Sądu na obszarze, którego toczy się postępowanie w terminie 7 dni od otrzymania postanowienia o przeszukaniu. 

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Przeszukanie w sprawie karnej o oszustwo

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


2 − = 0