Zagrożenie karą w sprawie karnej o oszustwo

Przestępstwo oszustwa jest przestępstwem powszechnym, wobec powyższego popełnić je może każdy. Polega na doprowadzeniu innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym poprzez wprowadzenie w błąd, wyzyskanie błędu lub niezdolności należytego pojmowania przedsiębranego działania. Zatem celem działania sprawcy jest dążenie do osiągnięcia korzyści majątkowej.

Przestępstwo oszustwa zostało uregulowane w art. 286 k.k. Zgodnie z którym:

§ 1. „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

W świetle tego przepisu można wyróżnić oszustwo typu podstawowego oraz typu uprzywilejowanego ze względu na wypadek mniejszej wagi.

Typ podstawowy przestępstwa oszustwa zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Natomiast typ uprzywilejowany zagrożony jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

 Dla uznania przestępstwa oszustwa za wypadek mniejszej wagi należy wziąć pod uwagę następujące okoliczności:

 • okoliczności dotyczące przedmiotu przestępstwa oszustwa, tj. mienia (wartość mienia oraz rodzaj i wysokość wyrządzonej szkody)

 • okoliczności związane z działaniem sprawcy wobec pokrzywdzonego, zmierzającym do niekorzystnego rozporządzenia przez pokrzywdzonego mieniem

Na wniosek pokrzywdzonego Sąd orzeka obowiązek naprawienia w całości lub części szkody wyrządzonej przestępstwem oszustwa.

Kodeks karny zaostrza odpowiedzialność karną w przypadku popełnienia przestępstwa oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości. Wówczas sprawca przestępstwa oszustwa podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200.000 zł.  

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Zagrożenie karą w sprawie karnej o oszustwo

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
  Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


1 + = 2