Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ukrywania dokumentów.

Jeśli zostały ukryte dokumenty, do którymi miałeś prawo dysponować, powinieneś rozważyć złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 276 k.k. Pozwoli to na ochronę Twoich interesów, które doznały uszczerbku w związku z tym czynem.

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa należy złożyć na piśmie. Pozwoli to na szczegółowe przedstawienie stanu faktycznego i przesłanie niezbędnych dla udowodnienia popełnienia przestępstwa dowodów już na początku postępowania.

Zawiadomienie trzeba złożyć w Prokuraturze właściwej miejscowo dla popełnienia czynu, czyli tej w której rejonie doszło do ukrycia dokumentów.

W zawiadomieniu konieczne jest szczegółowe opisanie zdarzenia, z podaniem nazwiska domniemanego sprawcy, a także jego adresu. W piśmie należy także zawrzeć wnioski dowodowe, które potwierdzają, że doszło do popełnienia przestępstwa. Jako dowody można wykorzystywać wszystko, co zostało uzyskane zgodnie z prawem. Mowa tu oczywiście o dokumentach, świadkach, nagraniach z monitoringu itp. Przy każdym wniosku dowodowym konieczne jest wskazanie tezy dowodowej, tj. wypisanie okoliczności, które mają zostać udowodnione. Dokumenty, którymi dysponujemy oczywiście należy od razu dołączyć do pisma (mogą być to kopie).

Po otrzymaniu zawiadomienia Prokuratura zwróci się do Policji o przeprowadzenie czynności, które mają potwierdzić bądź zaprzeczyć temu, że doszło do popełnienia przestępstwa. W pierwszej kolejności z pewnością zostanie przesłuchana w charakterze świadka osoba, która złożyła zawiadomienie. Wtedy należy jeszcze raz, na przesłuchaniu, opisać na czym polegało przestępstwo.

Policja ma 30 dni od momentu złożenia zawiadomienia na podjęcie decyzji o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania. O tym, jakie działania należy podjąć w przypadku odmowy wszczęcia postępowania lub jego umorzenia zostanie opisane w kolejnych artykułach.

Często doradzam moim klientom złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa ukrywania dokumentów. W wielu przypadkach jest to skuteczny „straszak” dla nieuczciwych współpracowników czy członków zarządu spółki. Ponadto jest to droga szybka, w której czynności przeprowadza Policja z urzędu (co nie wyłącza oczywiście możliwości inspirowania organów ścigania do podejmowania konkretnych kroków) i nie trzeba wnosić żadnej opłaty wstępnej.

kontakt tel. 697 053 659 lub 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ukrywania dokumentów.

  1. Drodzy Czytelnicy
    Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu.
    Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
    Jednocześnie zapewniam, że szanuję Wasza prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

    aplikant adwokacki Patrycja Ponikowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


3 − = 2